Ønsker du selv å gi din støtte setter vi stor pris på dette.

All bistand mottas med stor takk.
Alternativ jul Askers bankkontonr. er 1202 50 95152

Org. nr.894 109 572 Epost: post@alternativjulasker.no